Konkurs na najpiękniejszego misia

Czy masz talent do tworzenia i dekorowania pięknych rzeczy? A może uwielbiasz misie? Jeśli tak, to ten konkurs jest dla Ciebie! Zapraszamy do udziału w konkursie na najpiękniejszego misia, w którym będziesz mógł pokazać swoją kreatywność i umiejętności manualne.

Opis konkursu

Konkurs na najpiękniejszego misia skierowany jest do osób, które lubią tworzyć i dekorować. Celem konkursu jest wykonanie jak najładniejszego pluszowego misia, który zostanie oceniony przez jury pod względem kreatywności, estetyki, dokładności i innych kryteriów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby w różnym wieku, które chcą pokazać swoje zdolności manualne i artystyczne. Konkurs polega na wykonaniu własnoręcznie zaprojektowanego misia z dowolnych materiałów, takich jak papier, materiały tekstylne, filc, plastelina, itp.

Misie będą oceniane przez jury pod względem oryginalności, estetyki i dopasowania do tematu konkursu. Jury będzie oceniać również technikę wykonania, dokładność, staranność i jakość materiałów użytych do stworzenia misia.

W konkursie nie będzie podziału na kategorie wiekowe, a każdy uczestnik będzie oceniany w jednej grupie. Liczyć się będą tylko umiejętności, kreatywność i pomysłowość.

Regulamin konkursu

Celem konkursu jest zachęcenie uczestników do rozwijania swoich zdolności manualnych, artystycznych i kreatywnych poprzez stworzenie jak najpiękniejszego pluszowego misia. Konkurs ma na celu promowanie twórczości, a także zapewnienie uczestnikom ciekawej i pozytywnej rozrywki.

Organizator konkursu:

 • Organizatorem konkursu jest gazeta Lektura Polska.

Terminy:

 • Terminy konkursu zostaną podane w ogłoszeniu konkursowym.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń wiekowych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zasady uczestnictwa

 • Uczestnik musi wykonać własnoręcznie zaprojektowanego pluszowego misia z dowolnych materiałów, takich jak papier, materiały tekstylne, filc, plastelina, itp.
 • Prace muszą być wykonane zgodnie z tematem konkursu i muszą być oryginalne, nie mogą być kopiowane z innych źródeł.
 • Prace muszą być nadesłane do organizatora konkursu w wyznaczonym terminie, zgodnie z procedurą, która zostanie podana w ogłoszeniu konkursowym.
 • Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie prac w trakcie transportu.
 • Udział w konkursie oznacza akceptację regulaminu konkursu.

Kryteria oceny

Prace będą oceniane przez jury pod względem:

 • Oryginalności i pomysłowości,
 • Estetyki i dopasowania do tematu konkursu,
 • Techniki wykonania,
 • Dokładności i staranności,
 • Jakości materiałów.
 • Nagrody:
 • Nagrody zostaną przyznane dla zwycięzców konkursu. Ich rodzaj oraz liczba zostaną podane w ogłoszeniu konkursowym.

Oświadczenia uczestnika

Uczestnik oświadcza, że:

 • Praca jest jego autorską pracą i nie narusza praw autorskich osób trzecich,
 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Postanowienia końcowe:

 • Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez organizatora konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 • Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail organizatora.
 • Udział w konkursie jest dobrowolny i nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń wobec organizatora konkursu.
 • Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany terminów konkursu, w tym odwołania konkursu w razie wystąpienia przyczyn losowych.
 • Regulamin konkursu obowiązuje od dnia ogłoszenia i jest ważny do chwili ogłoszenia wyników.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.
 • Niniejszy regulamin konkursu został opracowany zgodnie z polskim prawem i w razie konieczności będzie interpretowany zgodnie z nim.

Zapisz się na konkurs!