List naszej redakcji w obronie kultury

Jako redakcja czasopisma kulturalnego Lektura Polska, pragniemy wyrazić naszą stanowczą obronę kultury jako wartości, która stanowi fundament naszej cywilizacji i tożsamości narodowej.

Kultura jest jednym z najważniejszych dziedzictw narodu polskiego, bogatym zbiorem tradycji, wierzeń, zwyczajów, sztuki i literatury, której korzenie sięgają wieków. To właśnie kultura przekazuje nam wiedzę o naszej historii, kształtuje naszą tożsamość narodową, uczy nas szacunku dla innych kultur i ludzi.

Dlatego nie możemy dopuścić do marginalizacji czy degradacji kultury, co niestety obserwujemy w dzisiejszych czasach. Widzimy, jak ważne wydarzenia kulturalne są zdominowane przez komercję, jak sztuka jest sprowadzana do roli towaru, a twórcy sztuki borykają się z brakiem wsparcia ze strony władz i instytucji kulturalnych.

Obrona kultury oznacza przede wszystkim działanie na rzecz jej ochrony i promocji. Powinniśmy dążyć do tego, aby kultura była dostępna dla wszystkich, a nie tylko dla wąskiego grona osób zamożnych. Musimy również stawiać na jakość, a nie tylko na ilość, wspierając twórców, którzy swoją sztuką wnoszą coś wartościowego do naszego życia.

Nasze społeczeństwo potrzebuje kultury, aby rozwijać się, poznawać siebie i swoją historię oraz budować więzi międzyludzkie. Kultura jest w stanie zjednoczyć nas wokół wspólnych wartości i przekonań. Dlatego, jako redakcja czasopisma kulturalnego, apelujemy o podjęcie działań na rzecz ochrony i rozwoju kultury w Polsce.

Z poważaniem,
Redakcja Lektury Polskiej