Wywiad z księdzem Janem Chryzostomem-Szepielnickim - znawcą polskiej kultury

red. Włodzimierz Markowicz: Dziś rozmawiamy z księdzem Janem Chryzostomem-Szepielnickim, który jest także znawcą polskiej kultury. Zaprosiliśmy księdza, aby porozmawiać z nami o tym, jakie elementy polskiej kultury są dla niego najważniejsze oraz czy uważa, że polska kultura wciąż rozwija się i ma wystarczające wsparcie.

WM: Dzień dobry, jak długo jest pan kapłanem?

Ks. Jan Chryzostom-Szepielnicki: Dzień dobry, witam wszystkich słuchacz, jestem już w kapłaństwie od 15 lat.

WM: Jakie elementy polskiej kultury uważa Ksiądz za najważniejsze?

JCS: Moim zdaniem, jednym z najważniejszych elementów polskiej kultury jest sztuka ludowa, w tym rzeźba i malarstwo ludowe oraz muzyka regionalna. Również literatura, sztuka teatralna i filmowa są ważne.

WM: Czy Ksiądz uważa, że polska kultura jest wciąż żywa i rozwija się?

JCS: Tak, uważam, że polska kultura jest bardzo żywa i wciąż rozwija się. W dzisiejszych czasach mamy wiele utalentowanych artystów, którzy tworzą w różnych dziedzinach sztuki.

WM: Czy Ksiądz uważa, że w Polsce jest wystarczające wsparcie dla kultury?

JCS: Nie uważam, że wsparcie dla kultury w Polsce jest wystarczające. Wiele artystów ma trudności z uzyskaniem finansowania dla swoich projektów, co ogranicza rozwój kultury.

WM: Czy Ksiądz uważa, że polska kultura jest wystarczająco doceniana za granicą?

JCS: Moim zdaniem, polska kultura jest coraz bardziej doceniana za granicą, zwłaszcza w dziedzinie literatury i filmu. Jednakże, ciągle jest wiele pracy dozrobienia, aby docenić polską kulturę w pełni za granicą, zwłaszcza w dziedzinie sztuk pięknych i muzyki regionalnej.

WM: Który polski artysta, według Księdza, miał największy wpływ na rozwój polskiej kultury?

JCS: Trudno wskazać jednego artystę, który miałby największy wpływ na rozwój polskiej kultury, ponieważ jest ich wiele. Jednym z najważniejszych był na przykład Fryderyk Chopin, który jest uważany za jednego z najwybitniejszych kompozytorów fortepianowych na świecie.

WM: Czy Ksiądz uważa, że polska kultura jest dostatecznie reprezentowana w edukacji?

JCS: Nie uważam, że polska kultura jest dostatecznie reprezentowana w edukacji. W szkołach powinno być więcej czasu poświęconego na naukę o polskiej kulturze, historii i sztuce.

WM: Jakie wydarzenie kulturalne w Polsce Ksiądz uważa za najważniejsze w ciągu ostatnich lat?

JCS: Moim zdaniem, jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce w ciągu ostatnich lat było otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Jest to ważne miejsce, które przypomina o historii i kulturze żydowskiej w Polsce.

WM: Jakie są największe wyzwania dla polskiej kultury w XXI wieku?

JCS: Jednym z największych wyzwań dla polskiej kultury w XXI wieku jest globalizacja i wpływ kultury popularnej. Wiele osób zaczyna tracić zainteresowanie kulturą tradycyjną, co może prowadzić do jej zaniku. Ważne jest, abyśmy nadal pielęgnowali naszą kulturę i przekazywali ją przyszłym pokoleniom.

WM: Czy Ksiądz uważa, że polska kultura powinna być bardziej otwarta na wpływy z innych krajów?

JCS: Tak, uważam, że polska kultura powinna być bardziej otwarta na wpływy z innych krajów. Dzięki temu możemy się uczyć od innych kultur i rozwijać naszą własną kulturę.

WM: Czy Ksiądz uważa, że internet i media społecznościowe mają pozytywny czy negatywny wpływ na rozwój polskiej kultury?

JCS: Internet i media społecznościowe mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na rozwój polskiej kultury. Z jednej strony, umożliwiają łatwiejszy dostęp do różnych dziedzin sztuki i kultury, a także pozwalają na promowanie polskich artystów i dzieł za granicą. Jednakże, z drugiej strony, mogą przyczynić się do uproszczenia i komercjalizacji kultury, co nie zawsze jest korzystne dla jej rozwoju.

WM: Jakie są najważniejsze wydarzenia kulturalne, na które warto pójść w Polsce?

JCS: W Polsce odbywa się wiele ważnych wydarzeń kulturalnych, na które warto pójść. Na przykład, Festiwal Filmowy w Gdyni, Festiwal Sztuki ulicznej w Katowicach, Festiwal Chopinowski w Warszawie czy Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry" w Sopocie.

WM: Czy Ksiądz uważa, że sztuka powinna mieć przede wszystkim walor estetyczny, czy może też mieć charakter polityczny lub społeczny?

JCS: Sztuka może mieć różne cele, w tym także charakter polityczny lub społeczny. Ważne jest jednak, aby nie traciła swojego waloru estetycznego i artystycznego.

WM: Jak Ksiądz ocenia polską kulturę w porównaniu z innymi krajami?

JCS: Jako Polak, uważam, że polska kultura jest bardzo bogata i wartościowa. Oczywiście, każdy kraj ma swoją unikalną kulturę, która jest równie ważna i wartościowa. Ważne jest, abyśmy szanowali i doceniali kulturę innych narodów, podobnie jak naszą własną.

WM: Jak Ksiądz zachęcałby młode pokolenie do zainteresowania się polską kulturą?

JCS: Zachęcałbym młodych ludzi do zainteresowania się polską kulturą poprzez pokazywanie im piękna i wartości, które są w niej zawarte. Warto przybliżać młodszym pokoleniom różne dziedziny sztuki i kultury,takie jak muzyka, literatura, teatr czy film, a także promować artystów i dzieła, które są cenne i wartościowe dla naszej kultury. Ważne jest także, aby kultura była obecna w edukacji, aby młodzi ludzie mieli szansę poznać historię i tradycje swojego kraju.

WM: Dziękuję bardzo za rozmowę, to były wszystkie pytania, na które odpowiedział ksiądz w wyczerpujący sposób.

JCS: Również dziękuję za możliwość przedstawienia swojej opinii. Pozdrawiam wszystkich czytelników.